B3
October 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
3353715
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
428
939
21030
3353715
Your IP: 3.236.218.88
Server Time: 2021-10-17 15:53:42

งานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคพังงา ดาวน์โหลด

  

 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (2561 - 2565) ดาวน์โหลด
หน้าปกรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

 

มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา วท.พังงา 2561 >>> ดาวน์โหลด
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา(สอศ.)                                 >>> ดาวน์โหลด

  

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)                   (แผนก) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR)   (บุคคล)    ดาวน์โหลด

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ด้านอาชีวศึกษา (พ.ศ.2559-2563) >>>> (ดาวน์โหลด)

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วท.พังงา  พ.ศ 2559   >>>  ดาวน์โหลด

 

SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR. ปีการศึกษา 2558             >>> ดาวน์โหลด
 การประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ ( ฉบับ Microsoft Excel ) >>> ดาวน์โหลด

 

 SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR. ปีการศึกษา 2557   >>> ดาวน์โหลด
   การประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ ( ฉบับ Microsoft Excel ) >>> ดาวน์โหลด

 

 

 SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR. ปีการศึกษา 2556   >>> ดาวน์โหลด
 การประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ ( ฉบับ Microsoft Excel ) >>> ดาวน์โหลด

 

.........................................................................................................................................................

 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินด้านการอาชีวศึกษารอบ 4  >>> ดาวน์โหลด
SELF–ASSESSMENTREPORT:SAR.ปีการศึกษา 2555 >>> ดาวน์โหลด
 คู่มือประเมินติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพสำหรับผู้บริหารและตรวจสอบตนเอง >>>  ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่1 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่2 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่3 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่4 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่5 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่6 >>> ดาวน์โหลด
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่7 >>> ดาวน์โหลด
 คู่มือมาตรฐานการอาชีวศึกษา วท.พังงา >>> ดาวน์โหลด
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา วท.พังงา >>> ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม SAR งาน 2556 >>> ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2556 >>> ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา 2556 >>> ดาวน์โหลด
 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน >>> ดาวน์โหลด
326 วิทยาลัยเทคนิคพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-412-077 โทรสาร.076-412-045