รายงานการประชุม

รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา

 

 

 

รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งที่ 1/2558 ประจำเดือนเมษายน  7/04/58 เวลา 13.30 น


>>> ดาวน์โหลด

 รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งที่ 2/2557 ประจำเดือนตุลาคม 2/10/57 เวลา 13.00 น


>>> ดาวน์โหลด

 รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งที่ 1/2557 ประจำเดือนตุลาคม 25/10/57 เวลา 13.00 น


>>> ดาวน์โหลด

 รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งที่ 5/2556 ประจำเดือนตุลาคม 16/10/56 เวลา 13.30 น

>>> ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งที่ 4/2556 ประจำเดือนสิงหาคม 15/08/56 เวลา 13.30 น

 >>> ดาวน์โหลด 

รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งที่ 1/2556 ประจำเดือนมกราคม 29/01/56 เวลา 14.30 น

                                
 >>> 
ดาวน์โหลด  
                                
 

รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 
ครั้งที่ 2/2556 ประจำเดือนมีนาคม 25/03/56 เวลา 09.30 น.

                                            
 >>> ดาวน์โหลด   
                                            

รายงานการประชุมข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 3/2556 ประจำเดือนพฤษภาคม 07/05/56 เวลา 09.00 น.

  >>> ดาวน์โหลด