ข้อมูลหลักสูตร
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
5440439
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
2602
3856
52681
5440439
Your IP: 3.236.143.154
Server Time: 2024-06-23 17:06:21

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

          1.1  กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์

                   1.1.1  สาขาวิชาช่างยนต์

          1.2  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต

                   1.2.1  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

                   1.2.2  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

          1.3  กลุ่มอาชีพพลังงาน  ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์

                   1.3.1  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

                   1.3.2  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

          1.4  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง

                   1.4.1  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

          2.1  กลุ่มอาชีพการเงินและบัญชี

                   สาขาวิชาการบัญชี

          2.2  กลุ่มอาชีพการตลาด

                   สาขาวิชาการตลาด

3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

          3.1 กลุ่มอาชีพการโรงแรม

                   สาขาวิชาการโรงแรม

4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

          4.1  กลุ่มอาชีพการประกอบอาหารและบริการ

                   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

5.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.1  กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.2  กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.

  1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

          1.1  กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์

                   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

          1.2  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต

                   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

          1.3  กลุ่มอาชีพพลังงาน  ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์

                   สาขาวิชาไฟฟ้า

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

          1.4  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง

                   สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    

2.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

        2.1  กลุ่มอาชีพการเงินและบัญชี

                   สาขาวิชาการบัญชี

          2.2  กลุ่มอาชีพการตลาด

                   สาขาวิชาการตลาด

3.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

        3.1 กลุ่มอาชีพการโรงแรม

                   สาขสาวิชาการโรงแรม

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

          4.1  กลุ่มอาชีพการประกอบอาหารและโภชนาการ

                   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

5.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.1  กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.2  กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                   สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

หลักสูตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)

                   สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

 

วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต1 เลขที่ 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-412-077 , 076-413-582 โทรสาร.076-412-045
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000