ประกาศการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ.

ประกาศการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ.

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ประกาศการขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ

โดยวิธีขายทอดตลาด

 

เอกสารประกาศ         >>>> ดาวน์โหลด