ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูหอพัก,เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนว,คนงาน,พนักงานขับรถยนต์.

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูหอพัก,เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนว,คนงาน,พนักงานขับรถยนต์.

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ครูหอพัก,เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนว,คนงาน,พนักงานขับรถยนต์

 

เอกสารประกาศผล        >>>> ดาวน์โหลด